ઇતિહાસ

 • શેનઝેન એન્ટ એન્ટ હાય-ટેક Industrialદ્યોગિક કું. લિ. હવે શેનઝેન એન્ટ્ડ્ડ કું. લિ.ના નવા નામ હેઠળ સંયુક્ત સ્ટોક લિમિટેડ કંપની છે.
 • કંપનીની વાર્ષિક આવક RMB300.0 મિલિયન સુધી પહોંચી.
 • કંપનીએ શેનઝેનના પિંગશન નવા જિલ્લામાં સ્થિત તેના સંશોધન, વિકાસ અને ઉત્પાદન સુવિધાનું નિર્માણ પૂર્ણ કર્યું.
 • કંપનીએ નવું રાષ્ટ્રીય હાઇ ટેક એન્ટરપ્રાઇઝ પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું.
 • કંપનીની વાર્ષિક આવક RMB200.0 મિલિયન સુધી પહોંચી.
 • કંપનીએ ચીનમાં તેની ડેન્ટલ ઇમ્પ્લાન્ટ સિસ્ટમ્સ શરૂ કરવા માટે નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું.
 • કંપનીના "@ntmed" ટ્રેડમાર્કને ગુઆંગડોંગ પ્રાંતિક પ્રખ્યાત ટ્રેડમાર્ક સમીક્ષા સમિતિ દ્વારા જારી કરાયેલ ગુઆંગડોંગ પ્રખ્યાત ટ્રેડમાર્ક પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું.
 • કંપનીએ એફડીએ 510 (કે) પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું તેના દબાણને જોડતી નળીઓ માટે એફડીએ દ્વારા જારી કરાયેલ.
 • કંપનીએ નવું રાષ્ટ્રીય હાઇ ટેક એન્ટરપ્રાઇઝ પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું.
 • કેનેડામાં લોંચ કરવા માટે દબાણયુક્ત કનેક્ટ કરતી નળીઓ માટે કંપનીએ નોંધણી પરવાનગી મેળવી.
 • કંપનીએ કેનેડામાં લોન્ચ કરવા માટે તેના સીએમપીઆઇ હાઈ પ્રેશર સિરીંજ માટે નોંધણી પરવાનગી મેળવી.
 • કંપનીની વાર્ષિક આવક RMB100.0 મિલિયન સુધી પહોંચી.
 • કંપનીએ એફડીએ દ્વારા ફુગાવાનાં ઉપકરણો અને ફુગાવા ઉપકરણ કોમ્પેક્ટ પેક માટે એફડીએ 510 (કે) પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું.
 • કંપનીએ રાષ્ટ્રીય હાઇ ટેક એન્ટરપ્રાઇઝ પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું.
 • કંપનીએ એફડીએ 510 (કે) પ્રમાણપત્ર એફડીએ દ્વારા તેના નિકાલજોગ દબાણ ટ્રાન્સડ્યુસર્સ માટે જારી કર્યુ.
 • કંપનીએ ચીનમાં તેના નિકાલજોગ દબાણ ટ્રાન્સડ્યુસર્સને શરૂ કરવા માટે નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું.
 • કંપનીએ એફડીએ દ્વારા સીએમપીઆઈ એન્જીયોગ્રાફિક સિરીંજ માટે એફડીએ 510 (કે) પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું.
 • કંપનીએ શેનઝેન હાઇ-ટેક એન્ટરપ્રાઇઝ પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું.
 • હાઈ પ્રેશર સિરીંજના ઉત્પાદન, વેચાણ અને વિતરણ, દબાણને જોડતા નળીઓ અને આક્રમક બ્લડ પ્રેશર ટ્રાન્સડ્યુસર્સ માટે કંપનીએ ISO પ્રમાણભૂત ગુણવત્તા મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ પ્રમાણપત્ર અને ઇસી પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું.
 • કંપનીએ ચીનમાં સીએમપીઆઈ શરૂ કરવા માટે નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું.
 • કંપનીએ તેની સીએમપીઆઈ હાઈ પ્રેશર સિરીંજ અને ચાઇનામાં પ્રેશર કનેક્ટિંગ ટ્યુબ્સ શરૂ કરવા માટે નોંધણીનું પ્રમાણપત્ર મેળવ્યું.
 • કંપનીના પૂર્વગામી શેનઝેન એન્ટ એન્ટ હાઇ-ટેકનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો.